Các Giáo Viên

Helen Garvis
Academic Manager and Head Teacher
Bằng cấp: America Literature BA
Kinh nghiệm: 8 năm giảng dạy tiếng anh cho trẻ em và giám đốc học thuật tại ISpeaking
Sở thích: Du lịch, Khoa học, Gia đình
Trước khi đến Việt Nam, cô Helen đã có hơn 1 năm dạy học tại Mỹ. Cô đã gắn bó làm việc và giảng dạy tại ISpeaking được 6 năm và là giám đốc học thuật của trung tâm. Hiện […]
Bonnie Van Aswegen
Drama Teacher
Bằng cấp: Contemporary Theater BA
Kinh nghiệm: 2 năm dạy tiếng anh và chăm sóc trẻ em tại South Africa và Việt Nam
Sở thích: Du lịch, Khám phá và Gia đình
Cô Bonnie đã dạy học tiếng anh tại trung tâm iSpeaking được hơn 1 năm. Cô đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh và chăm sóc trẻ em tại các nước South Afica và Viêt Nam. Việt […]
Michelle Dalton
Art Teacher
Bằng cấp Visual Arts
Kinh nghiệm 1 năm dạy nghệ thuật ở Anh
Sở thích Nghệ thuật, Nghe nhạc, Du lịch
Cô Michelle là giáo viên dạy học ở Anh. Cô đã có hơn 1 năm kinh nghiệm dạy tiếng anh và nghệ thuật cho trẻ em từ 4 – 15 tuổi ở các nước London, Australia, Anh. Ở Việt Nam, […]
Cindi Ellison
Math Coach
Bằng cấp Mathematics Princeton University
Kinh nghiệm 2 năm dạy trẻ em ở Việt Nam
Sở thích Động vật thú cưng, Du lịch, Toán khoa học
Cô đã có hơn 2 năm kinh nghiệm dạy tiếng anh tại Việt Nam. Trước khi tham gia giảng dạy tại trường mầm non quốc tế Helen Garvis, Cô Cindy đã dạy học ở các trung tâm tiếng anh như […]