Học STEM từ nhỏ

Khi được tiếp cận kiến thức STEM ở mức sơ đẳng nhất từ tuổi mẫu giáo, trẻ sẽ có nhiều thuận lợi trong quá trình học tập ở bậc tiểu học và những cấp học cao hơn. Cấp một là giai đoạn trẻ có nhiều ý tưởng sáng tạo thú vị và nếu được khuyến khích cũng như hướng dẫn một cách hợp lý sẽ giúp trẻ dễ dàng tiếp thu các khái niệm khoa học. Đây cũng là bước đầu tiên trong định hướng nghề nghiệp ở tương lai.

Phương pháp dạy và học theo chương trình giáo dục STEM còn dạy trẻ suy nghĩ có tính toán và tập trung vào các ứng dụng giải quyết vấn đề trong thế giới thực tế. Từ đó, trẻ sẽ có lòng đam mê khoa học từ nhỏ, rèn luyện sự tập trung, cách thể hiện ý tưởng sáng tạo.

Nguồn: vnexpress.net

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *